Obecná pravidla

1. Jsou zakázány jakékoliv programy 3. strany, to jsou módy, cheaty, hack clienty a další. Povolené jsou alternativní klienti, jako LabyMod, Minimapa, Badlion Client.

2. Je zakázáno mít nick, skin nebo obojí s prvky nacismu, fašismu, urážek náboženství, nahoty, obsahu pro dospělé a rasismu. Nick musí být slušný a nesmí obsahovat sprostá slova, název hack clientu nebo název jiného projektu. Hráči nesmí mít nick, který je podobný nebo dokonce stejný nějakého YouTubera/Streamera nebo člena A-Teamu. Rovněž je zakázáno se za nějakou takovou osobu vydávat.

3. Hráč nesmí zneužívat jakéhokoliv bugu nebo chyby, a je povinný tento bug nahlásit do ticketu na našem discord serveru.

4. Je přísně zakázáno jakkoliv urážet ostatní hráče a členy A-Teamu. Potrestáno může být také ironické, sarkastické nebo arogantní chování nebo vyjadřování s rasistickým podtextem. Je přísně zakázáno spamovat chat stejnými či podobnými opakovaně odesílanými zprávami, či nadměrné psaní Caps Lockem a další. Rovněž je zakázáno šíření dezinformací, které mají účel pošpinit jméno serveru, nebo nějakého hráče.

5. Je přísně zakázáno využívat chat na serveru k publikování jakékoliv reklamy. Za reklamu je považován odkaz nebo název YouTube kanálu, odkazy na video, název nebo IP adresa jiného Minecraft nebo TeamSpeak serveru, odkaz na Discord, odkaz na Twitch či Facebook jiného projektu apod. Výjimka z tohoto pravidla platí pro YouTubery nebo Streamery, kteří mají rank na serveru a po domluvě s nějakým Supervisorem mohou propagovat svůj stream, kanál či video.

6. Zákaz stavby nesymetrických budov.
Práva hráčů

1. Pokud hráč položí otázku členovi A-Teamu, která se týká serveru, má právo na odpověď.

2. Každý hráč má právo nahlásit hráče který porušil nějaké pravidlo A-Teamu. Jakýkoliv doložený důkaz by neměl být žádným způsobem upravený nebo ořezaný a nesmí být starší jak 24 hodin. Screenshot musí obsahovat datum i čas pro kontrolu vašeho nahlášení.

3. Pokud hráč dostal nějaký trest, který si myslí že je neprávem, může se vůči němu odvolat skrze ticket na našem discord serveru #žádost_o_unban. Avšak odvolání vůči svému trestu může podat maximálně 24 hodin po udělení banu, poté to nikdo řešit nebude.

4. Pokud si hráč myslí, že nějaký člen A-Teamu jedná bezohledně a špatně, může na něj podat stížnost buď skrze ticket, nebo skrz PM hlavákovi daného člena A-Teamu. Pokud se tak podle Vás chová někdo z vedení serveru, nahlašte ho do PM Superviserovi. Jsou potřebné důkazy (audio, video, screenshot), jinak nebudeme nic řešit.

5. Pokud hráč chce něco řešit, projednat, nebo o něčem důležitém diskutovat v normální a slušné normě, může využít ticket nebo PM člena A-Teamu, se kterým to chce řešit.

6. Pokud hráč zapomněl na své heslo, nebo má originální minecraft a jeho nick je již na serveru zabraný, může se obrátit na A-Team skrze ticket.

7. Hráč má právo "vykrást" objekt, pokud není zabezpečen residencí. Pokud objekt je zabezpečen residencí, ale hráče jste tu dlouho neviděli, můžete se zeptat A-Teamu o povolení.
Práva a povinnosti A-Teamu